بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
روز پرستار 1401تلفن ضروری بیمارستان صدوقی،استخدام پرستار بیمارستان صدوقی،جذب و استخدام،پرستار در اصفهان،جذب پرستار،بیمارستان صدوقی،کادر پرستار اصفهان،استخدام بیمارستان صدوقی،استخدام نیرو در بیمارستان اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

بایگانی/آرشیو برچسب ها : هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال 1401

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر سال 1401، قدمی به جلو برای تغذیه شیرخوار با شیر مادر، آموزش و حمایت، World breastfeeding week، Worldعواملی که باعث کاهش شیر مادر میشود breastfeeding week

قدمی به جلو برای تغذیه شیرخوار با شیر مادر: آموزش و حمایت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، همه ساله اول آگوست که بنام روز جهانی شیر مادر نامگذاری شده، در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته میشود. هدف از نام گذاری این روز تشویق مادران به تغذیه فرزندان خود از …

بیشتر بخوانید »