بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
روز پرستار 1401تلفن ضروری بیمارستان صدوقی،استخدام پرستار بیمارستان صدوقی،جذب و استخدام،پرستار در اصفهان،جذب پرستار،بیمارستان صدوقی،کادر پرستار اصفهان،استخدام بیمارستان صدوقی،استخدام نیرو در بیمارستان اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

رضایتمندی بیماران از بخش زنان و مامایی

برادر/ خواهر گرامی:
سوالات زیر برای اطلاع از نظرات شما در مورد بخش بستری است لطفا با دقت به همه سوالات زیر جواب دهید . جواب های شما کاملا محرمانه باقی خواهد ماند. (از همکاری شما متشکریم )

راهنمای تکمیل فرم

در طی سوالات زیر میزان رضایت خود را در قالب پاسخ های مطرح شده مشخص کنید :
خیلی زیاد : انتظارات من کاملا برآورده شده و کاملا راضی هستم
زیاد : انتظارات من در حد زیاد برآورده شده و راضی هستم
متوسط : انتظارات من در حد معمول برآورده شده است
کم : تعداد کمی از انتظارات من برآورده شده و کمی راضی هستم
خیلی کم : اصلا هیچ یک از انتظارات من برآورده نشده است و راضی نیستم

پزشکان معالج

میزان رضایت سنجی از پزشک

پرستاران

میزان رضایت سنجی از پرستار

اثر بخشی و کفایت اطلاعات

نیروهای کمک پرستار و تمیزکار بخش

محیط و امکانات (پشتیبانی)

انتظامات و اطلاعات

بخش اتاق عمل

درصورتی که عمل جراحی داشته اید به سوالات زیر پاسخ دهید.

بخش پذیرش بستری و ترخیص

انتقاد یا پیشنهاد

لطفا هر گونه انتقاد یا پیشنهادی دارید مرقوم بفرمائید:
همچنین در صورتی که از بین کارکنان (پرستار، منشی، کمک پرستار، انتظامات، تمیزکار) فردی را جهت تشویق و یا تذکر در نظر دارید ذکر نمایید

با تشکر از مشارکت شما

بهبود کیفیت - کارشناس حقوق گیرنده خدمت

تصویر کپچا