بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان

برای تماس از خارج بیمارستان پیش شماره  3291  را قبل از شماره داخلی مورد نظر شماره گیری کنید.

بخش / قسمتشماره داخلیبخش / قسمتشماره داخلیبخش / قسمتشماره داخلیبخش / قسمتشماره داخلی
آزمايشگاه (دفتر)2925بيمه گري (كارشناس)2045درمانگاه جراحي 3119سوپروايزر (بخش)2222
آزمايشگاه (پذيرش)2920بخش آنژيوگرافي 2022-3/درمانگاه جراحي (پذيرش)3120سوپروایزر خواهران3133
آزمايشگاه (بانك خون)2921بخش ارتوپدي 1104درمانگاه جراحي مغز و اعصاب 3126سي تي اسكن (اورژانس)3927
آزمايشگاه (نمونه گيري)2926بخش اطفال 1313درمانگاه چشم 3118صدور شناسنامه4914
اتاق شيردهي2205بخش جراحي برادران 1004درمانگاه خون 3114عينك سازي3012
اتاق عمل برادران1121بخش جراحي خواهران 1330درمانگاه داخلي 3115فرهنگي4063-64
اتاق عمل برادران(ريكاوري)1116بخش جراحي عمومیدرمانگاه داخلي (منشي) 3113فیزیوتراپی قلب /4206
اتاق عمل خواهران(ريكاوري)1214بخش داخلی خواهران 1304درمانگاه داخلي اعصاب 3013فيزيوتراپي برادران4208
اتاق عمل قلب باز2009بخش داخلي برادران 1204درمانگاه ديابت 3011فيزيوتراپي خواهران4207
اتاق عمل قلب باز (ICU)2015بخش زايشگاه 2221درمانگاه زنان (نوبت دهی)3006كارگزيني سربازان4029
انتظامات (درمانگاه) 3027بخش زنان 2117درمانگاه زنان (منشي)3005كمسيون پزشكي4040
انتظامات (زايشگاه)2216بخش نوزادان 2211/درمانگاه عفوني 3115کتابخانه3101
انتظامات (زنان)2132بخش همودياليز1017درمانگاه عمومي 3908گزينش و استخدام 4019
اموزش و پژوهش3110بخش CCU2320درمانگاه قلب (اكو)3035گواهي ولادت4904
ام آر آي4070بخش ICU 2130درمانگاه قلب (پذيرش)3033مامو گرافی/2902
ام آر آي (منشي)4011بخش NICU /2218درمانگاه گوش حلق بيني 3123مخابرات2500
انبار لباس بيمار2913بوفه حياط (اميد)4017درمانگاه ارولوژي (منشی)3113مددكاري 4072
انتظامات (مسئول شيفت)5002-4002بانک انصار/4209-10درمانگاه اطفا‌ل 3025مدارك پزشكي (دفتر)4902
انتظامات اورژانس3910-11پاتولوژي2916سونوگرافی (پذیرش) 1911مدارك پزشكي (اسكن)4913
انتظامات (اطلاعات)4014-16پذيرش و ترخيص اورژانس3901دفتر پرستاري/3131-2مدارك پزشكي (بايگاني)4909
انتظامات (درب اصلي)4018پذيرش و بستري2038آموزش بیمار1031مهد كودك4911-12
اورژانس برادران3918پاسخگویی به سوالات شرعي4020دندانپزشكي (دفتر)3201مهندسي پزشكي4057
اورژانس خواهران3919تغذیه (کافی شاپ )2001دندانپزشكي برادران3212نوار گوش نوزادان 2119
اورژانس (درمانگاه)3908تجهيزات پزشكي (غرفه)2006دندانپزشكي خواهران3215نوار مثانه1045
اورژانس (تحت نظر ب)3916تجهیزات پزشکی( درمانگاه)2909دندانپزشكي (بايگاني)3209نوار عصب و عضله(EMG)3013
اورژانس (تحت نظر خ)3913تعويض دفترچه9621دندانپزشكي (OPG)3927نوار قلب (EKG)3034
اورژانس (منشي تحت نظر)3915حسابداري ترخيص2041دندانپزشكي (دندانسازي)3210نوار قلب خواهران3036
اورژانس (تزريقات )3928داروخانه3002دندانپزشکی (پذیرش)3213نوار گوش (اديو متري)3117
اورژانس (اتاق احيا)3917داروخانه بخش1024راديولوژي-تراکم استخوان/2901-2نوار مغز (EEG)3026
اورژانس (اتاق گچ)3906دارو و تجهيزات پزشكي4060-69کنترل عفونت3130واكسيناسيون2114
بازرسی (مسئول)4910درمانگاه (دفتر)3015راديولوژي (ماماگرافی)2903
بهداشت ودرمان/2401-2درمانگاه پوست 3127راديولوژي اورژانس3927
بهداشت/2406درمانگاه اعصاب و روان3125سالن اجتماعات3108
بهبود کیفیت/2404درمانگاه ارتوپدي (پذيرش)3010سنگ شكن 1914
بيمه گري 2043-44درمانگاه ارتوپدي (منشي) 3008سوپروايزر (اورژانس)4444
مسایل شرعی

اطلاع رسانی ها

همزمان با آغاز هفته ملی بدون دخانیات ، درمانگاه روانشناسی این مرکز درمانی در راستای ارتقا سطح سلامت جامعه و مراجعین گرامی اقدام به ارائه مشاوره ویژه ترک دخانیات نموده است.
لازم به ذکر است هزینه مشاوره برای دارندگان بیمه نیروهای مسلح رایگان و برای سایر بیمه ها با ۲۰ درصد تخفیف ارائه خواهد شد.


اطلاع رساني هاي درمانگاه


درمانگاه آقاي دكتر سروش زاده متخصص طب سنتي هر روز صبح فعال است.


درمانگاه خانم دكتر محمودي متخصص گوش و حلق و بيني يكشنبه صبح و چهارشنبه عصر فعال است.


درمانگاه خانم دكتر صمدي فوق تخصص غدد و متابوليسم و ديابت در روزهاي شنبه و دوشنبه عصر فعال است.


کلینیک زخم درمانگاه بیمارستان صدوقی اصفهان
کلینیک زخم درمانگاه بیمارستان صدوقی اصفهان

رفتن به برنامه پزشكان نوبت دهي پزشكان