بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

میزان رضایت حقوق گیرندگان خدمت

فقط بیماران بستری

برادر/خواهرگرامی: سوالات زیر به منظور سنجش میزان رضایتمندی شما و بهبود کیفیت خدمات این مرکز درمانی تهیه شده است،خواهشمند است با دقت به سوالات پاسخ دهید (از همکاری شما متشکریم )

تصویر کپچا