بیمارستان صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،بیمارستان شهید صدوقی،پزشکان بیمارستان شهید صدوقی اصفهان،نوبت دهی پزشکان درمانگاه بیمارستان شهید صدوقی اصفهان
رتبه درجه یک بیمارستان صدوقی اصفهان

رضایتمندی بیماران از سی تی اسکن

برادر/خواهرگرامی: سوالات زیر به منظور سنجش میزان رضایتمندی شما و بهبود کیفیت خدمات این مرکز درمانی تهیه شده است،خواهشمند است با دقت به سوالات پاسخ دهید (از همکاری شما متشکریم )

تصویر کپچا